Regulamin Rozgrywek

Regulamin Rozgrywek Football Hub League

I. Serwis i Administrator Serwisu

 1. Odnotowywanie wyników, prowadzenie Rozgrywek umożliwione i ułatwione jest Drużynom i Zawodnikom za pośrednictwem Serwisu footballhub.pl, a konkretnie jego subdomeny league.footballhub.pl, którego Właścicielem i Administratorem jest Firma PPHU MM Marcin Szpakowski, NIP 8741781934, właściciel marki Football Hub.
 2. Działalność Serwisu ogranicza się do umożliwienia nawiązania kontaktów pomiędzy Użytkownikami i Zawodnikami oraz Administratorem za pomocą Internetu; zbierania i odnotowywania wyników wydarzeń sportowych oraz statystyk organizowanych i przekazywanych przez Zawodników i Użytkowników.
 3. Administrator nie jest organizatorem wydarzeń sportowych do odnotowywania których wykorzystywany jest Serwis i świadczone w nim usługi. Użytkownicy Serwisu są organizatorami wydarzeń przygotowywanych z wykorzystaniem Serwisu i odpowiadają za ich przebieg.
 4. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakładania Kont oraz Profili własnych oraz swoich Drużyn sportowych, prezentacji osiągnięć sportowych, przeglądania treści udostępnionych przez innych Użytkowników, korzystania z Serwisu w celu ułatwienia organizacji wydarzeń sportowych.
 5. Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość kupienia Usług dodatkowych oferowanych przez Administratora. Szczegóły płatności za Usługi dodatkowe zawierają się w Regulaminie Płatności Serwisu.
 6. Każdy Zawodnik, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Serwisu, Regulaminem Rozgrywek oraz przestrzegania go.
 7. Więcej informacji w Regulaminie Serwisu dostępnym w Serwisie oraz w Polityce Prywatności.

II. Warunki przystąpienia do Rozgrywek

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i listy zawodników w Serwisie na stronie zgłoszeniowej: https://league.footballhub.pl/zapisz-druzyne/
 2. Stworzenie dedykowanych Profili w Serwisie.
 3. Dopełnienie wszelkich formalności zleconych przez Administratora (w tym dostarczenie wymaganych dokumentów).
 4. Przystąpienie do Serwisu i udział w rozgrywkach jest i zawsze będzie darmowy.
 5. Zgłoszenie do Rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności, Regulaminu Serwisu i niniejszego Regulaminu Rozgrywek.
 6. Wytypowanie kapitana i osoby zastępującej oraz podanie ich danych kontaktowych dostępnych dla innych kapitanów z ligi oraz Administratorowi.
 7. Aby móc zarejestrować zespół wymagana jest liczba minimum 6 zawodników.
 8. Zawodnicy dodani do Serwisu, czyli zapisani do rozgrywek muszą mieć ukończone minimum 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę na przystąpienie musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.
 9. Nowy zespół zawsze dołącza do najniższego istniejącego poziomu ligowego.

III. Kapitan Drużyny

 1. Ma prawo do stworzenia i wycofania drużyny z Serwisu.
 2. Ma prawo zgłoszenia nowych i usunięcia obecnych zawodników zespołu w trakcie sezonu.
 3. Jest odpowiedzialny za zachowanie się drużyny, zarówno podczas meczu jak i po jego zakończeniu oraz w społeczności Rozgrywek, tzn. na oficjalnych stronach, podstronach, profilach i grupach w mediach społecznościowych Football Hub oraz innych mediach Rozgrywek.
 4. Jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z Administratorem i innymi Kapitanami zespołów
  w celu otrzymywania aktualnych informacji dotyczących Rozgrywek.
 5. Odpowiada za rozstrzyganie sporów w trakcie meczów oraz po ich zakończeniu wspólnie z Kapitanem drużyny przeciwnej.

IV. Założenia Rozgrywek

 1. Sezon jesień rozpoczyna się 1 sierpnia danego roku, kończy 30 grudnia danego roku.
 2. Sezon wiosna rozpoczyna się 1 lutego danego roku, kończy 30 czerwca danego roku.
 3. Każdy styczeń i lipiec są miesiącami przerwy w Rozgrywkach.
 4. Każda liga liczy po 8 drużyn. Wyjątkiem może być ostatni poziom ligowy w wyniku dopełniania chętnych do udziału zespołów.
 5. Spadki – z wyższego poziomu rozgrywek spadają 2 zespoły bezpośrednio (miejsce 7. i 8.).
 6. Awanse – z niższego poziomu rozgrywek awansują 2 zespoły bezpośrednio (miejsce 1. i 2.).
 7. Baraże bezpośrednie – miejsce 3. w lidze niżej gra bezpośredni mecz barażowy z miejscem 6. ligi wyżej o uczestnictwo w wyższym poziomie rozgrywek.

V. Przepisy gry

 1. Wszelkie rozgrywane spotkania muszą być grane z duchem gry fair play!
 2. Dbając o zdrowie Zawodników, przebieg meczu w atmosferze bezpiecznej, przyjaznej gry w porozumieniu z Organizatorami spotkań (Użytkownikami, Zawodnikami)meczów ustala się całkowity zakaz wykonywania wślizgów. Każdorazowy wślizg wykonywany w bliskiej obecności przeciwnika karany jest rzutem wolnym dla przeciwnika.
 3. Dbając o zdrowie Zawodników, przebieg meczu w atmosferze bezpiecznej, przyjaznej gry oraz mając na uwadze dbałość o nawierzchnię boisk ze sztuczną nawierzchnią w porozumieniu z Organizatorami spotkań (Użytkownikami, Zawodnikami) meczów zaleca się nie grać w obuwiu z metalowymi korkami.
 4. Administratorzy Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania spotkań zorganizowanych przez Zawodników, ani za koszty leczenia.
 5. Ustalona ogólnie liczba rozgrywających mecz osób na boisku to 6 zawodników, czyli 5 graczy w polu + bramkarz:
  • w przypadku mniejszej ilości przybyłych zawodników zaleca się rozegrać mecz w równej ilości zawodników po obu stronach,
  • Kapitanowie mają możliwość zawarcia wspólnego postanowienia o innej, określonej liczbie graczy na boisku w przypadku pojedynczego, wybranego meczu.
 6. Czas gry: 
  • minimum, standardowo 2 x 30 minut,
  • w przypadku obopólnej zgody Kapitanów możliwe jest zwiększenie czasu, ale do maksimum 2 x 45 minut,
  • wskazane jest, by czas gry mierzony był przez obie strony jednocześnie lub wyznaczoną osobę postronną (np. sędziego jeśli bierze udział),
  • czas gry nie jest zatrzymywany w trakcie trwania spotkania, ale za obopólną zgodą Kapitanów (lub zarządzeniem sędziego) może zostać przedłużony o ustaloną ilość minut.
 7. Liczba zmian w trakcie trwania meczu dowolna (zmiany hokejowe):
  • zawodnik wchodzący na boisko może pojawić się na placu gry dopiero po tym,
   gdy plac gry opuści zawodnik schodzący,
  • zmiana powinna odbywać się w wyznaczonej i ustalonej przez Kapitanów strefie przy boisku – linia środkowa boiska, lub okolice własnego pola karnego,
  • zmiany hokejowe nie dotyczą wymiany „całego składu”, wymiana „całego składu” może być przeprowadzona tylko gdy piłka opuści plac gry lub piłkę w rękach trzyma bramkarz drużyny przeprowadzającej zmianę.
 8. Stroje zawodników:
  • aby przystąpić do meczu minimum jedna drużyna powinna wyraźnie wyróżniać się kolorystycznie od rywali,
  • brak wymagań dotyczących numerów na plecach,
  • dopuszczalne są oznaczniki, plastrony, kamizelki itp.,
  • zawodnik nie powinien w trakcie gry nosić jakichkolwiek przedmiotów (np. biżuteria, okulary),
   które mogą stanowić zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników meczu,
  • obuwie dopuszczalne jest zgodnie z regulaminem obiektu, na którym zorganizowany jest mecz, jednakże nie zalecamy grać w obuwiu z metalowymi korkami (typu „wkręty”),
  • pierwszeństwo wyboru barwy koszulek posiada gospodarz meczu, czyli drużyna która zorganizowała miejsce do rozegrania meczu.
 9. Sędziowanie:
  • Administrator Serwisu nie zapewnia udziału sędziów podczas meczów, ale Zawodnicy organizujący mecz mogą zaprosić sędziego na mecz m.in. poprzez kontakt z Administratorem Rozgrywek, jednocześnie akceptując Regulamin Sędziowania,
  • jeżeli w trakcie meczu ktokolwiek z Administracji Serwisu pełni rolę wyłącznie obserwującą (np. robiąc zdjęcia, relację live) nie rozstrzyga on żadnej sytuacji spornej z boiska, nie stanowi strony w wydarzeniach na boisku,
  • w przypadku sędziowania meczu przez Sędziego wyznaczonego przez Administratora, drużyna przeciwna nie może odmówić udziału sędziego w meczu.
 10. Rzuty wolne:
  • rzut wolny wykonywany jest zawsze z piłki stojącej,
  • po faulu rzuty wolne są zawsze bezpośrednie,
  • po zagraniu piłki ręką, zawsze wykonywane są rzuty wolne pośrednie,
  • zawodnicy drużyny broniącej są zobowiązani stać w odległości co najmniej 5 kroków od piłki (przybliżona odległość 3m),
  • podczas rzutu wolnego bramkarz drużyny broniącej ma prawo poprosić o grę „na gwizdek”; oznacza to, że rzut wolny może być wykonany dopiero po sygnale bramkarza o gotowości do gry, a drużyna wykonująca rzut wolny ma obowiązek przestrzegania tej zasady.
 11. Bramkarz wykonuje wznowienie od bramki z ręki, nie obowiązuje tzw. „piątka”, czyli wybicie z piłki stojącej w polu karnym.
 12. Rzuty z autu wykonujemy nogą z linii bocznych boiska.
 13. Zielona kartka – zawodnicy lub drużyny mogą otrzymywać „zielone kartki” za zachowanie godne pochwały, zgodnie z duchem gry „Fair Play”: podczas sędziowania meczu przez sędziego; na skutek zgłoszenia zdarzenia/zachowania w duchu „Fair Play”; podczas zwykłego obserwowania meczu przez Administratora.
 14. Ranking Zielonych kartek dostępny jest w Serwisie, a rozliczany na koniec sezonu. Nagrody w Rankingu przyznawane są przez Administratora, wg statystyk oraz uwag własnych.
 15. Zasady punktowania, przyznawania punktów w tabeli:
  • zwycięstwo: +4 pkt,
  • przegrana: +1 pkt,
  • remis: +2 pkt,
  • walkower na korzyść: +3 pkt,
  • walkower na niekorzyść: 0pkt.
 16. Możliwe jest rozegranie maksymalnie 2 meczów ligowych z jednym przeciwnikiem w trakcie trwania danego sezonu.
 17. Nie ma ograniczeń do rozgrywania meczów rewanżowych, jednym postanowieniem jest, że nie mogą być rozgrywane w tym samym tygodniu.
 18. Każda drużyna może w ciągu jednego dnia rozegrać maksymalnie 2 mecze ligowe, z zaznaczeniem, że nie mogą być to mecze z tym samym przeciwnikiem. Dodatkowo, w tym samym tygodniu nie można rozegrać 2 meczów ligowych z tym samym przeciwnikiem. Takie mecze nie zostaną uznane przez Administratora do statystyk Rozgrywek.
 19. Klasyfikacja drużyn w tabeli jest ustalana według kryteriów kolejno:      
  • ilość punktów,
  • bilans bramek strzelone do straconych,
  • strzelone bramki,
  • aktywność drużyny (ilość zorganizowanych spotkań),
  • w przypadku remisu we wszystkich powyższych kryteriach – dodatkowy mecz w terminie ustalonym przez Zawodników lub Administratora – ale tylko w sytuacjach znaczących na koniec sezonu, tj. decydujących o awansie/spadku/zajęciu miejsca promowanego nagrodami.
 20. Walkower jest wpisywany jako wynik 5:0 do tabeli ligowej i przyznawane są punkty 3 pkt do tabeli ligowej.
 21. Wynik meczu:
  • Kapitanowie obu drużyn zobligowani są do wypełnienia protokołu z meczu za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie,
  • informacje, statystyki, wypełniane muszą być zgodnie ze stanem faktycznym oraz duchem gry fair play,
  • w przypadku braku zgodności co do wyniku meczu ze strony obu Kapitanów, mimo interwencji Administracji, mecz zostaje anulowany i powtórzony musi być w obecności osób wyznaczonych przez Administratora.
 22. Zmiany w tabeli ligowej w trakcie trwania rozgrywek:
  • Administrator zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  drużyn  nieaktywnych  i uzupełnianie ich miejsca zespołami z niższej klasy rozgrywkowej (jeśli takie utworzono),
  • Administrator zastrzega sobie prawo awansowania zespołów znacząco wyróżniających się aktywnością i poziomem sportowym poza kolejnością, jednakże biorąc pod uwagę wszelkie czynniki wpływające na taką decyzję oraz ustosunkowanie się Kapitanów pozostałych zespołów.

VI. Przewinienia oraz kary w rozgrywkach

 1. Administrator Rozgrywek ma prawo do karania zarówno Drużyny, jak i Zawodników za łamanie Regulaminów, zasad fair play oraz za naganne zachowania na boisku jak i poza nim w ramach społeczności Rozgrywek
 2. W przypadku jakichkolwiek niejasności głos ostateczny ma Administrator, do którego w takich przypadkach  należy  się  zgłosić! Kapitanowie przekazując decyzję w spornej sytuacji Administracji zgadzają się z późniejszą decyzją!
 3. Podstawą do rozstrzygania sytuacji spornych jest niniejszy Regulamin.
 4. Przynależność zawodnika do zespołu – każdy Zawodnik może być jednocześnie członkiem tylko jednej drużyny z ramach rozgrywek, rozgrywanie meczów w więcej niż jednym zespole podlega karze:
  • kara dla zespołu sklasyfikowanego wyżej w hierarchii: -4pkt.,
  • kara dla zespołu sklasyfikowanego niżej w hierarchii: -2pkt.,
  • zawieszenie zawodnika na 5 meczów i/lub 2 miesiące,
  • indywidualne kary nadane przez Administratora.
 5. Transfery:
  • Zawodnik może zmienić Drużynę maksymalnie 2 razy w ciągu jednego sezonu,
  • trzecia zmiana zespołu jest możliwa tylko w przypadku:
   • usunięcia obecnego zespołu,
   • założenia własnego zespołu dołączającego do rozgrywek,
   • usunięcie zawodnika z zespołu przez kapitana (w tym przypadku argumentację Administratorowi musi przedstawić wspomniany kapitan),
   • na skutek indywidualnie kierowanej do Administratorów Rozgrywek prośby o zgodę na transfer,
  • za rozegranie meczu ligowego po przekroczeniu dozwolonej liczby transferów i braku jakiejkolwiek informacji skierowanej do Administratora Rozgrywek zawodnik zostaje zawieszony na okres 2 miesięcy, a zespół jest karany jak w przypadku gry zawodnika nieuprawnionego (pkt 4.),
  • transfery każdorazowo robione są poprzez zgłoszenie do Administratora oraz rozpatrywane przez Administratora.
 6. Dopisanie zawodników:
  • nowych Zawodników (nie będących zrzeszonymi w żadnym zespole) dopisywać do drużyny przez cały czas trwania sezonu,
  • Zawodnika można dopisać do zespołu najpóźniej w dzień poprzedzający dzień meczowy, ale nie później niż 24h przed meczem, odstępstwa od tej zasady muszą być indywidualnie argumentowane i akceptowane przez Administrację oraz drużynę przeciwną,
  • za moment „dopisania” zawodnika do zespołu traktuje się moment wysłania zgłoszenia poprzez oficjalny formularz znajdujący się na stronie (godzina otrzymania zgłoszenia w systemie): https://league.footballhub.pl/dodaj-nowego-zawodnika-do-zespolu/
 7. Gra nieuprawnionego zawodnika, czyli:
  • nie zgłoszonego do zespołu oraz niesklasyfikowanego w Serwisie,
  • i/lub przypisanego do innego zespołu,
  • i/lub zawieszonego przez Administratora.
 8. Zdemaskowana próba zatajenia owego stanu będzie karana walkowerem.
 9. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przeciwnik wyrazi zgodę na udział zawodnika nieuprawnionego. W przypadku wystąpienia ów okoliczności rekomendujemy w duchu fair play i propagowaniu dużej ilości grania, wzajemne informowanie się o takowych faktach. W takiej sytuacji może on bez konsekwencji przystąpić do meczu.
 10. Każdorazowo Kapitanowie drużyn powinni weryfikować przed meczem, czy w drużynie nie znajdują się zawodnicy nieuprawnieni do gry, a Kapitan drużyny przeciwnej nie zataja tego faktu.
 11. Odwoływanie meczu:
  • każdy zespół ma możliwość bez konsekwencji odwołania meczu na dłużej niż 1 dzień, dokładnie 24 godziny przed rozpoczęciem meczu, z wyłączeniem meczów „last minute”,
  • odwołanie spotkania na krócej niż 24 godziny przed rozpoczęciem meczu jest karane walkowerem na korzyść przeciwnika,
  • wyjątkiem może być prośba przeciwnika by przełożyć mecz i nie karać ów zespołu, co zgodnie z duchem gry fair play i propagowaniem dużej ilości grania rekomendujemy,
  • nie pojawienie się na meczu bez wcześniejszego uprzedzenia rywala co najmniej 6 godzin przed meczem karane, oprócz oddaniem walkowera, dodatkowo odjęciem 2 punktów z tabeli ligowej.

VII. Aktywność drużyn

 1. W trakcie trwania sezonu, należy w każdym miesiącu rozegrać minimum 2 mecze ligowe.
 2. W przypadku braku rozegrania minimum 2 spotkań zespół zostaje ukarany odjęciem 2 pkt. w tabeli ligowej. Administracja może wykluczać określone miesiące z brania pod uwagę przy weryfikacji aktywności.
 3. Dodatkowo w trakcie trwania sezonu należy rozegrać wymaganą liczbę spotkań w określonych terminach:
  •  6 meczów do końca października 2021r.,
  • 10 meczów do końca stycznia 2022r.,
  • 14 meczów do 17. kwietnia 2022r.,
  • 20 meczów do końca sezonu.
 4. Za każdy 1 brakujący mecz w dniu wyznaczonego minimum drużyna zostaje ukarana odjęciem 1 punktu z tabeli ligowej (np. drużyna 1. lutego ma rozegrane 8 meczów = -2 pkt.).
 5. Punkty karne z pkt. 2 i 3 sumują się.
 6. Brak aktywności przez 2 miesiące grozi usunięciem z ligi (do weryfikacji przez Administratora).
 7. Aktywność jest rozliczana w ligach z pełnym składem drużynowym.
 8. Wycofane lub usunięcie drużyny:
  •  decyzja odnośnie rozegranych już spotkań oraz nierozegranych spotkań zależy od momentu wycofania drużyny oraz ilości rozegranych meczów (wg terminów),
  •  jeśli drużyna wycofuje się z rozgrywek w 1 rundzie (do końca stycznia 2021), ale dotrzymywała terminów spotkań, to spotkania zostają zachowane, a pozostałe drużyny otrzymują walkowery,
  •  jeśli drużyna została usunięta w 1 rundzie w skutek niedotrzymywania terminów rozegranych spotkań, to wszystkie jej spotkania są usuwane,
  •  jeśli drużyna wycofuje się z rozgrywek w 2 rundzie sezonu (po 1 lutego 2021) i dotrzymywała terminów spotkań w 1 rundzie, to spotkania rozegrane w 1 rundzie zostają zachowane, 1 runda uzupełniana jest walkowerami, a spotkania z 2 rundy bezwzględnie zostają usuwane.

VIII. Wszystkie sytuacje nie wspomniane powyżej są rozstrzygane przez Zespół FH.

IX. Prawo interpretacji powyższego Regulaminu należy do Administratora.

X. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany całości Regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie trwania rozgrywek.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rozgrywek.

Data utworzenia regulaminu: 01.08.2021r.

Data ostatniej aktualizacji 14.11.2021r.