Usuń zawodnika z drużyny

  Usuń nieaktywnego/niegrającego zawodnika z drużyny.
  Zgłoszenia tym formularzem będą przyjmowane tylko od kapitanów drużyn!

  Imię kapitana (wymagane):

  Nazwisko kapitana (wymagane):

  E-mail kapitana (wymagane):

  Temat: Usuń zawodnika z drużyny

  Drużyna (wymagane):

  Imię zawodnika (wymagane):

  Nazwisko zawodnika (wymagane):

  Link do profilu (wymagane):

  Komentarz: